Προπτυχιακές Σπουδές

Τα προπτυχιακά μαθήματα που παρέχονται από τα μέλη του Εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

Μάθημα Εξάμηνο Καθηγητής
Φωτογραμμετρία Ι 5 Α. Γεωργόπουλος, Μ. Πατεράκη
Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων 6 Α. Γεωργόπουλος
Φωτογραμμετρία ΙΙ 6 Χ. Ιωαννίδης
Φωτογραμμετρία ΙΙΙ 7 Α. Δουλάμης, Μ. Πατεράκη
Μεγέλες Φωτογραμμετρικές Ασκήσεις (Project) 8 Α. Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης, Μ. Πατεράκη
Αποτυπώσεις Μνημείων 9 Α. Γεωργόπουλος, Ε. Άγα, Γ. Πανταζής, Σ. Ταπεινάκη, Π. Αγραφιώτης, Μ. Πατεράκη
Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Κτηματολογίου 9 X. Πότσιου, E. Δημοπούλου, E. Μπακογιάννης, Σ. Σοϊλέ 
Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης 9 X. Πότσιου, E. Δημοπούλου
Κτηματολόγιο 7 E. Δημοπούλου, X. Πότσιου
Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης 8 E. Δημοπούλου, X. Πότσιου, Α. Λαμπρόπουλος

2021

 1. Γεωμετρική τεκμηρίωση νεοκλασικού κτηρίου στο Επισκοπειό της Σύρου. Σ. Πιταούλη, Μάρτιος 2021.
 2. Συγκριτική ανάλυση μεθόδων τρισδιάστατης μοντελοποίησης μικρών αντικειμένωνΔ. Αδαμόπουλος, Μάρτιος 2021.
 3. Automated detection of edges in point clouds using semantic information. Θ.Μπέτσας, Μάρτιος 2021.
 4. Development and implementation of a monocular SLAM system. Β. Σταθοπούλου, Μάρτιος 2021.
 5. Αναπτύγματα μη αναπτυκτών επιφανειών με χρήση σύμμορφων προβολών. Π. Γαλαζούλα, Μάρτιος 2021.
 6. Investigation of a localization method in order to manage fit-for-purpose geospatial property information with the use of deep learning techniques, Selena Markouizou, 2021
 7. Ποιοτικός έλεγχος κτηματολογικών δεδομένων με συμμετοχή των πολιτών – έλεγχος καταλληλόλητας για διαχείριση κινδύνου από πλημμύρες, Λουκάς Τζάνης, 2021 

2020

 1. Γεωμετρική τεκμηρίωση της Μονής Ζαρακά με σύγχρονες μεθόδους. A. Vienna, March 2020
 2. Μετρητική Αξιοποίηση Ιστορικών Εικόνων Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης με Αυτόματες Ψηφιακές ΜεθόδουςV. Laspia, March 2020.
 3. Ανάπτυξη αλγορίθμου εντοπισμού ακμών σε νέφος σημείων από ψηφιακές εικόνες. M. Dolapsaki, March 2020
 4. Comparative Investigation of the 3D Representations of the Holy Aedicule of the Tomb of ChristN. Tendoma, March 2020
 5. Ανάπτυξη Αυτοματοποιημένου Αλγορίθμου για τον Εντοπισμό Ακμών σε Νέφη Σημείων. O. Skentzos, July 2020
 6. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τις εκκλησίες της Παλαιοχώρας Αίγινας και γεωμετρική τεκμηρίωση του ναού του Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας. Ch. Panagiotakopoulou, October 2020.
 7. Investigating the compilation of cadastral diagrams with citizen participationIoannis Kavvas, 2020
 8. BIM management and integration of building’s spatial information in a cadastral databaseMaria-Eleni Cravariti, 2020
 9. Ανάλυση & αξιολόγηση του θεσμικού & τεχνικού πλαισίου αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα. Αργυρώ Στίβα, 2020

2019

 1. Geometric documentation of the Byzantine church of Saints Constantine and Helen in the medieval city of Rhodes (In Greek),  Efstratios Koutros (2019-07-23)
 2. Τρισδιάστατη αναπαράσταση σκηνής:εφαρμογή στο στρατόπεδο Β’ Ε.Τ.Ο. Μακρονήσου, Evgenia-Dimitra Papatheodorou (2019-07-11)
 3. Development of a Measurement System in a Virtual Reality Environment, Dimitrios Kontos (2019-07-09)
 4. Development of tools for visualization of a large volume of geospatial data with the extension of the 3DHOP platform, Argyro Maria Boutsi (2019-06-28)
 5. Συγκριτική ανάλυση προτύπων αειφορίας κατασκευών και εφαρμογή σε κτήριο γραφείων κληροδότημα του ΕΜΠ, Marieta Galati (2019-05-13)
 6. Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος για την Νήσο του Αγίου Ευστράτιου. S. Kalampokis, March 2019
 7. Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Υψηλής Ανάλυσης του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. A. Anastasiou, July 2019
 8. Γεωμετρική Τεκμηρίωση με Σύγχρονες Μεθόδους του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. E. Sirokou, July 2019
 9. Αξιολόγηση της Ποιότητας Ψηφιακών Εικόνων. D. Voggelis, July 2020
 10. Geometric Documentation of Climbing Routes. 3D maps of sport climbing fields. The case study of Villanueva de Valdegobia, E. Kouti, July 2019
 11. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Διαδρομών του Δυτικού Ταϋγέτου. A. Lourbea, October 2019

2018

 1. Ανάπτυξη φωτογραμμετρικής μεθόδου για την κινηματική ανάλυση του άλματος τριπλούν, Panagiotis Votsis (2018-11-09)
 2. Development of an algorithm for uniting conjugate fragments, RozaTaouki (2018-07-19)
 3. Αυτόματος εντοπισμός κτηρίων με φωτογραμμετρικές μεθόδους σε πυκνή αστική περιοχή, Evgenia-Nektaria Aroni (2018-07-16)
 4. Ανάπτυξη συστήματος ταχείας 3D μοντελοποίησης όψεων σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, Stelios Kossieris (2018-06-07)
 5. Αναπτύγματα κυλινδρικών επιφανειών, Theodora Vasileiou (2018-05-22)
 6. Ανάπτυξη 3D εικονικού περιβάλλοντος για την περιήγηση και τη σήμανση απτών πολιτιστικών δεδομένων, Anna Christina Daverona (2018-05-10)
 7. Προγραμματισμός και αξιολόγηση φωτοτριγωνισμού με αυτοβαθμονόμηση σε εικόνες άγνωστης διάταξης, Maria Kakogiannou (2018-01-08)

2016

 1. Penteskoufi castle: geometric documentationFotini Vrettou (2016-07-01)
 2. Μελέτη της γεωμετρίας των σφαιρικών πανοραμάτων, Vasileios Tsironis (2016-05-18)
 3. Σαρώσεις με καθρέπτες, Alexandros – Theofilos Thomaidis (2016-04-12)
 4. Μετρητική εκμετάλλευση πανοραμάτων, Nikolaos Kamzelas (2016-03-24)

2015

 1. Γεωμετρική τεκμηρίωση του Αρχοντικού του Σωτήρη Ανάργυρου στην Ντάπια Σπετσών για τη μελέτη αποκατάστασης, Lydia Kotoula (2015-09-04)
 2. Βαθμονόμηση αρχιτεκτονικού φακού, Christos-Maximos Kogeorgos (2015-06-11)
 3. Γεωμετρική τεκμηρίωση των ερειπίων της μονής Παντοκράτορος Μετεώρων, Dimitris G. Athanasiou (2015-01-09)
 4. Η Συμβολή των Φωτογραμμετρικών Αυτοματισμών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων, Antonios Kalinyktakis (2015-10-07)

2014

 1. Ανάπτυξη Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας Βάσει Επίπεδου Προτύπου, Styliani A. Verykokou (2014-04-10)

2013

 1. Ανάπτυξη Λογισμικού για την Παραγωγή Ορθοφωτογραφίας χωρίς Γεωδαιτικές Μετρήσεις, Georgia P. Stavropoulou (2013-07-22)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού Μονοεικονικών Φωτογραμμετρικών Διαδικασιών χωρίς Γεωδαιτικές Μετρήσεις, Georgia I. Tzovla (2013-07-22)
 3. Building Informatiοn Model (BIM) Development for Cultural Heritage Management, Angeliki V. Bregianni (2013-07-04)
 4. Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας με χρήση Drupal, Alexandros-Theodosio I. Kalognomos (2013-04-04)
 5. Εικονική ανακατασκευή τμήματος της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών, Georgia A. Kontogianni (2013-03-22) VIDEO

2012

 1. Εικονική Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Μοναστηριού του Σαν Προυντένθιο (La Rioja, Ισπανία), Christina D. Gkintzou (2012-05-08)
 2. Ανάπτυξη ΣΓΠ με υπόβαθρο ορθοφωτογραφία για το Ν. Λευκάδας, Andreas K. Aravanis (2012-05-04)
 3. Φωτογραμμετρική Επεξεργασία και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Απεικονίσεων TerraSar – X, Fotios A. Bourexis (2012-05-02)
 4. Ανάπτυξη φωτογραμμετρικών μεθόδων δύο μέσων για τη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείωνPanagiotis G. Agrafiotis (2012-05-04)